Aktualności
Programy partnerskie
O firmie
Akredytacje PARP
Archiwum
Metody działania
Filozofia firmy
Oferta
Studenci AE
Publikacje
Studenci SGH
Nasi Klienci
Kontakt
Linki

Korespondencyjny kurs Rozwiązywania Zagadnień Finansowych RZF
 

CZĘŚĆ I TECHNICZNA - czyli jak technika pomaga w decyzjach finansowych?

1.1 Kalkulator finansowy - informacje ogólne
 
1.1.1 Klawisze pomocnicze systemowe
 
1.1.2  Funkcje finansowe
 
1.1.3  Funkcje biznesowe
 
1.1.4  Funkcje statystyczne
 
1.1.5  Funkcje matematyczne
 
1.1.6  Funkcje pamięci
 
1.1.7 Funkcje czasu
 
1.1.8 Funkcje SUM
 
1.1.9 Funkcje SOLVER
 
1.1.10 Funkcje CURRX
 
1.1.7  PODSUMOWANIE
 
1.2 Język zagadnień finansowych a język kalkulatora finansowego
 
1.2.1 Język kalkulatora finansowego
 
1.2.2  PODSUMOWANIE 
 

CZĘŚĆ II TEORETYCZNA - czyli co tak naprawdę dzieje się z naszymi pieniędzmi?

2.1 Dlaczego tracisz pieniądze z powodu braku wiedzy finansowej?
 
2.1.1 Dlaczego tracisz pieniądze z powodu braku wiedzy finansowej?
 
2.1.2 PODSUMOWANIE

2.2 Jak należy rozumieć finanse?
 
2.2.1 Trójkąt i kwadrat pojęć
 
2.2.2 PODSUMOWANIE
 

2.3 Jakie istnieją rodzaje zagadnień finansowych?
 
2.3.1 Operacja TVM
 
2.3.2 Operacja CF
 
2.3.3 TVM i CF - podobieństwa i różnice
 
2.3.4  TVM i CF - identyfikacja aplikacji
 
2.3.5  PODSUMOWANIE 
 
  
2.4 Jak graficznie przedstawić problemy finansowe?
 
2.4.1 Informacje ogólne - jednorazowa lokata
 
2.4.2 Regularne wpłaty
 
2.4.3 Różne instrumenty finansowe
 
2.4.4 PODSUMOWANIE
 
 
2.5 Charakterystyka TVM
 
2.5.1 4 Parametry operacji TVM
 
2.5.2    PODSUMOWANIE
 
 
2.6 Procent składany w TVM - 3 rodzaje działań
 
2.6.1 Procent składany - kwota jednorazowa
 
2.6.2 Procent składany - szereg płatniczy
 
2.6.3 Procent składany - kombinacja szeregu płatniczego i kwoty jednorazowej
 
2.6.4 PODSUMOWANIE 
 
 
2.7 Dyskontowanie - 3 rodzaje działań
 
2.7.1 Dyskontowanie - kwota jednorazowa
 
2.7.2 Dyskontowanie - szereg płatniczy
 
2.7.3 Dyskontowanie - kombinacja szeregu płatniczego i kwoty jednorazowej
 
2.7.4 PODSUMOWANIE
 
 
2.8 Diagramy finansowe operacji Cash flow
 
2.8.1 Net Present Value NPV
 
2.8.2 Internal rate of return IRR%
 
2.8.3 PODSUMOWANIE
 
  
2.9 Finansowe Curricium Vitae
 
2.9.1 Jak ludzie podchodzą do finansów?
 
2.9.2 Życiorys finansowy
 
2.9.3 Mechanizmy finansowe życia codziennego
 
2.9.4 PODSUMOWANIE
 
  
2.10 Nowy schemat myślenia
 
2.10.1 Nowy schemat myślenia NIKPRO
 
2.10.2 PODSUMOWANIE
 

CZĘŚĆ III PRAKTYCZNA, - czyli jak rozwiązywać zagadnienia finansowe?


3.1 Stopy procentowe 

3.1.1  Efektywna stopa procentowa
 
3.1.2 Stopa nominalna a stopa efektywna przy różnej kapitalizacji w roku
 
3.1.3 PODSUMOWANIE
 
 
3.2 Inflacja
 
3.2.1 Co to jest inflacja i kiedy występuje?
 
3.2.2 Dzisiejsza wartość nabywcza przyszłej kwoty
 
3.2.3 Przyszły nominalny ekwiwalent dzisiejszej wartości nabywczej
 
3.2.4 PODSUMOWANIE
 
 
3.3 Depozyty, lokaty
 
3.3.1 Spodziewana kwota po zakończeniu lokaty brutto
 
3.3.2 Spodziewana kwota po zakończeniu lokaty netto
 
3.3.3 Wyliczenie oprocentowania na podstawie lokaty efektów
 
3.3.4 Określenie czasu trwania lokaty
 
3.3.5 Określenie wysokości lokaty, aby uzyskać założony wynik finansowy
 
3.3.6 Porównywanie efektów lokat i funduszy inwestycyjnych
 
3.3.7 Porównywanie efektów lokat przy różnych okresach kapitalizacji
 
3.3.8 PODSUMOWANIE 

3.4 Regularne oszczędzanie
 
3.4.1 Spodziewana kwota po zakończeniu oszczędzania
 
3.4.2 Spodziewana kwota po zakończeniu lokaty netto
 
3.4.3 Wyliczenie oprocentowania na podstawie efektów
 
3.4.4 Określenie czasu oszczędzania
 
3.4.5 Określenie wysokości regularnych wpłat, aby otrzymać założony wynik finansowy
 
3.4.6 Wyliczenie efektów oszczędzania wpłaty jednorazowej i regularnych wpłat
 
3.4.7 Wyliczenie regularnych płatności przy dodatkowej wpłacie jednorazowej
 
3.4.8 Wyliczenie wpłaty dodatkowej przy regularnych płatnościach
 
3.4.9 PODSUMOWANIE
 
 
 
3.5 Renty kapitałowe - umiejętność liczenia zagadnień związanych z wypłacaniem rent
 
3.5.1 Renty wieczyste
 
3.5.2 Renty okresowe
 
3.5.3 Kapitał potrzebny do renty określonej wysokości
 
3.5.4 Renta możliwa z określonego kapitału
 
3.5.5 Oprocentowanie rent
 
3.5.6 Okres wypłacania rent
 
3.5.7 Wartość sprzedanego prawa do renty
 
3.5.8 PODSUMOWANIE
 
 
3.6 Kredyty-umiejętność liczenia zagadnień związanych z kredytami
 
3.6.1 Obliczanie rat równych kredytu
 
3.6.2 Obliczanie, na jaki kredyt możesz sobie pozwolić
 
3.6.3 Obliczanie oprocentowania kredytu
 
3.6.4 Obliczanie czasu trwania kredytu
 
3.6.5 Obliczanie odsetek od całości kredytu
 
3.6.6 Obliczanie wartości kapitału bazowego i odsetek
 
3.6.7 Obliczanie kwoty pozostałej do spłacenia
 
3.6.8 PODSUMOWANIE 
 
 
3.7 Leasing - umiejętność liczenia zagadnień związanych z leasingiem
 
3.7.1 Obliczanie rat leasingowych
 
3.7.2 Obliczanie, na jaki leasing możesz sobie pozwolić
 
3.7.3 Obliczanie okresu trwania leasingu
 
3.7.4 Obliczanie oprocentowania leasingu
 
3.7.5 Obliczanie kwoty końcowej laesingu
 
3.7.6 Obliczanie wartości odsetek leasingu
 
3.7.7 PODSUMOWANIE

 
3.8 Cash Flow
 
3.8.1 Cash flow - Wartość bieżąca NPV
 
3.8.2 Cash flow - wewnętrzna stopa zwrotu
 
3.8.3 Cash flow, - Kiedy i dlaczego stosować?
 
3.8.4  Net Uniform Series
 
3.8.5  MIRR - MODIFIED INTERNAL RATE OF RETURN
 
3.8.6 PODSUMOWANIE

3.9 Obligacje
 
3.9.1 Obligacje - wprowadzenie
 
3.9.2 Rodzaje obligacji
 
3.9.3 Obligacje  - angielskie terminy, które warto znać
 
3.9.4 Jak funkcjonują obligacje?
 
3.9.5 Coupon rate i nominal yield (oprocentowanie wypłacane a rentowność nominalna)
 
3.9.6 Yield to maturity
 
3.9.7 Obligacje  - 4 rodzaje cen
 
3.9.8 Obligacje  - na Giełdzie Papierów Wartościowych
 
3.9.9 Obligacje  - język HP17BII +
 
3.9.10 Obligacja zerokuponowa
 
3.9.11  Cena obligacji
 
3.9.12 Stopa zwrotu z obligacji
 
3.9.13 Narosłe odsetki z obligacji
 
3.9.14  Obligacje - PODSUMOWANIE 
 

CZĘŚĆ IV Praktyczna Biznesowa - czyli jak rozwiązywać zagadnienia biznesowe


4.1 Funkcje biznesowe
 
4.1.1 Charakterystyka funkcji biznesowych
 
4.1.2 Funkcja %
 
4.1.3 Funkcja CHG %
 
4.1.4  Narzut - funkcja MU (markup)
 
4.1.5  Narzut a VAT
 
4.1.6  Marża - funkcja MAR
 
4.1.7  Total - Part, czyli część i całość
 
4.1.8 Menu BUS  koszt  COST, narzut  MU%C, cena PRICE, marża  MU%P
 
4.1.9 Funkcje biznesowe - PODSUMOWANIE
 

4.2. Amortyzacja - informacje ogólne
 
4.2.1 Menu amortyzacja
 
4.2.2 Metoda liniowa SL
 
4.2.3 Metoda sumy numerów lat SOYD
 
4.2.4 Metoda malejącej bazy DB
 
4.2.5 Amortyzacja niepełnego okresu
 
4.2.6 AMORTYZACJA - PODSUMOWANIE
 

4.3 Obliczanie dat
 
4.3.1 Charakterystyka dat
 
4.3.2 Obliczanie dni między datami
 
4.3.3 Obliczanie konkretnej daty - po określonej ilości dni 
 
4.3.5 Obliczanie dat - PODSUMOWANIE
 

CZĘŚĆ III PRAKTYCZNA, - czyli jak rozwiązywać zagadnienia finansowe?


3.1 Stopy procentowe 

3.1.1  Efektywna stopa procentowa
 
3.1.2 Stopa nominalna a stopa efektywna przy różnej kapitalizacji w roku
 
3.1.3 PODSUMOWANIE
 
 
3.2 Inflacja
 
3.2.1 Co to jest inflacja i kiedy występuje?
 
3.2.2 Dzisiejsza wartość nabywcza przyszłej kwoty
 
3.2.3 Przyszły nominalny ekwiwalent dzisiejszej wartości nabywczej
 
3.2.4 PODSUMOWANIE
 
 
3.3 Depozyty, lokaty
 
3.3.1 Spodziewana kwota po zakończeniu lokaty brutto
 
3.3.2 Spodziewana kwota po zakończeniu lokaty netto
 
3.3.3 Wyliczenie oprocentowania na podstawie lokaty efektów
 
3.3.4 Określenie czasu trwania lokaty
 
3.3.5 Określenie wysokości lokaty, aby uzyskać założony wynik finansowy
 
3.3.6 Porównywanie efektów lokat i funduszy inwestycyjnych
 
3.3.7 Porównywanie efektów lokat przy różnych okresach kapitalizacji
 
3.3.8 PODSUMOWANIE 

3.4 Regularne oszczędzanie
 
3.4.1 Spodziewana kwota po zakończeniu oszczędzania
 
3.4.2 Spodziewana kwota po zakończeniu lokaty netto
 
3.4.3 Wyliczenie oprocentowania na podstawie efektów
 
3.4.4 Określenie czasu oszczędzania
 
3.4.5 Określenie wysokości regularnych wpłat, aby otrzymać założony wynik finansowy
 
3.4.6 Wyliczenie efektów oszczędzania wpłaty jednorazowej i regularnych wpłat
 
3.4.7 Wyliczenie regularnych płatności przy dodatkowej wpłacie jednorazowej
 
3.4.8 Wyliczenie wpłaty dodatkowej przy regularnych płatnościach
 
3.4.9 PODSUMOWANIE
 
 
 
3.5 Renty kapitałowe - umiejętność liczenia zagadnień związanych z wypłacaniem rent
 
3.5.1 Renty wieczyste
 
3.5.2 Renty okresowe
 
3.5.3 Kapitał potrzebny do renty określonej wysokości
 
3.5.4 Renta możliwa z określonego kapitału
 
3.5.5 Oprocentowanie rent
 
3.5.6 Okres wypłacania rent
 
3.5.7 Wartość sprzedanego prawa do renty
 
3.5.8 PODSUMOWANIE
 
 
3.6 Kredyty-umiejętność liczenia zagadnień związanych z kredytami
 
3.6.1 Obliczanie rat równych kredytu
 
3.6.2 Obliczanie, na jaki kredyt możesz sobie pozwolić
 
3.6.3 Obliczanie oprocentowania kredytu
 
3.6.4 Obliczanie czasu trwania kredytu
 
3.6.5 Obliczanie odsetek od całości kredytu
 
3.6.6 Obliczanie wartości kapitału bazowego i odsetek
 
3.6.7 Obliczanie kwoty pozostałej do spłacenia
 
3.6.8 PODSUMOWANIE 
 
 
3.7 Leasing - umiejętność liczenia zagadnień związanych z leasingiem
 
3.7.1 Obliczanie rat leasingowych
 
3.7.2 Obliczanie, na jaki leasing możesz sobie pozwolić
 
3.7.3 Obliczanie okresu trwania leasingu
 
3.7.4 Obliczanie oprocentowania leasingu
 
3.7.5 Obliczanie kwoty końcowej laesingu
 
3.7.6 Obliczanie wartości odsetek leasingu
 
3.7.7 PODSUMOWANIE

 
3.8 Cash Flow
 
3.8.1 Cash flow - Wartość bieżąca NPV
 
3.8.2 Cash flow - wewnętrzna stopa zwrotu
 
3.8.3 Cash flow, - Kiedy i dlaczego stosować?
 
3.8.4  Net Uniform Series
 
3.8.5  MIRR - MODIFIED INTERNAL RATE OF RETURN
 
3.8.6 PODSUMOWANIE

3.9 Obligacje
 
3.9.1 Obligacje - wprowadzenie
 
3.9.2 Rodzaje obligacji
 
3.9.3 Obligacje  - angielskie terminy, które warto znać
 
3.9.4 Jak funkcjonują obligacje?
 
3.9.5 Coupon rate i nominal yield (oprocentowanie wypłacane a rentowność nominalna)
 
3.9.6 Yield to maturity
 
3.9.7 Obligacje  - 4 rodzaje cen
 
3.9.8 Obligacje  - na Giełdzie Papierów Wartościowych
 
3.9.9 Obligacje  - język HP17BII +
 
3.9.10 Obligacja zerokuponowa
 
3.9.11  Cena obligacji
 
3.9.12 Stopa zwrotu z obligacji
 
3.9.13 Narosłe odsetki z obligacji
 
3.9.14  Obligacje - PODSUMOWANIE 
 

CZĘŚĆ IV Praktyczna Biznesowa - czyli jak rozwiązywać zagadnienia biznesowe


4.1 Funkcje biznesowe
 
4.1.1 Charakterystyka funkcji biznesowych
 
4.1.2 Funkcja %
 
4.1.3 Funkcja CHG %
 
4.1.4  Narzut - funkcja MU (markup)
 
4.1.5  Narzut a VAT
 
4.1.6  Marża - funkcja MAR
 
4.1.7  Total - Part, czyli część i całość
 
4.1.8 Menu BUS  koszt  COST, narzut  MU%C, cena PRICE, marża  MU%P
 
4.1.9 Funkcje biznesowe - PODSUMOWANIE
 

4.2. Amortyzacja - informacje ogólne
 
4.2.1 Menu amortyzacja
 
4.2.2 Metoda liniowa SL
 
4.2.3 Metoda sumy numerów lat SOYD
 
4.2.4 Metoda malejącej bazy DB
 
4.2.5 Amortyzacja niepełnego okresu
 
4.2.6 AMORTYZACJA - PODSUMOWANIE
 

4.3 Obliczanie dat
 
4.3.1 Charakterystyka dat
 
4.3.2 Obliczanie dni między datami
 
4.3.3 Obliczanie konkretnej daty - po określonej ilości dni 
 
4.3.5 Obliczanie dat - PODSUMOWANIE
 


Do poprzedniej strony

Sklep - kalkulatory finansowe

  Subskrypcja
akceptuje politykę
prywatności


  Logowanie

   
Wykonanie techniczne serwisu: GogaNet
Fesnak. Treningi. Szkolenia. - Szkolenia zawsze z humorem...